Disclaimer

De SV-4B site accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Alle onderwerpen behandeld in deze internetsite zijn er enkel voor informatiedoeleinden. De gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud van recht en zonder enige nadelige erkentenis. De makers kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites, headlines en links van derden.

De informatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.